Administration

   Adress:

Servicegatan 15,
931 76 Skellefteå

Frågor?

info@skelack.se

Telefon:

0910 - 71 35 50

Plockrobot - SKELACK AB

Vår anläggning

Skelack är beläget på Solbacken i Skellefteå. Vi har i dagsläget lokaler på ca 1300 m2 och en kapacitet på 140m2/tim.

Lokaler totalt: 1300 kvm
Upp- & nedplockning: 450 kvm
Utrustning: Idealline byggd 2005
Kapacitet: 140 kvm/tim
Max Godsstorlek: L=1000, B=600 H=1800
Max Godsvikt: 150kg/meter
Förbehandling: 7 steg silan-process med dubbla avfettningar
Pulverapplicering: Gema av modell Magic Compact.
Flexibelt kulörbyte: 3-8 min
Conveyer bana: Singelconveyer nervänd
Ytbehandlar: Stål och aluminium

 

Plockrobot

robot2005 då Skelack AB byggde den nuvarande anläggning efter vi fått ett kontrakt med Ålö, som hade ett behov att få cylindrar våtlackerade.

Volymerna var stora och cylindrarna har en snittvikt på 25kg/st, vissa dagar hängdes och plockades ner 800 st cylindrar per dag med en totalvikt på ca 40 ton.

2006 påbörjade vi vår installation av en robot som skulle hänga och plocka ned cylindrar från conveyerbanan. Vi var tvungna att göra något åt vår manuella hantering, ett arbete som utfördes av i bästa fall 5 personer, men vid flera tillfällen på grund av frånvaro av personal sköttes detta av enbart 1-2 personer. Valet till att använda oss av en Fanuc robot berodde på vår tidigare installation av vår våtlackeringsrobbot som fugerar mycket bra. Kravspecen var att robot skulle klara av att plocka cylindrar från befintliga träpallar med en kapacitet av upp och nedplockning med en minhastighet på conveyer av 1 meter/minut, alltså en hanteringa av 7 st cylindrar+2 strön per minut, en tuff uppgift.

Idag sker föjlande:

En Fanuc-robot plockar hydraulcylindrar från 2 pallar och hänger upp dem på frihängande krokar på conveyerbanan. Ett Vision-system med 5 kameror och 2 lasrar lokaliserar cylindrar och strö (trä-mellanlägg mellan lager). Cylindrarna ligger om 5cyl per lager och 4 lager på varje pall. Cylindrarna ligger inte plant, varför roboten måste vinkla gripdonet olika för varannat lager. Samtidigt skall roboten också hinna med att plocka ner cylindrarna från conveyern (efter lackering) och lägga dem på 2 utpallar på samma sätt i 4 lager med mellanlägg. Roboten hanterar också ett förråd med strön.

Skelack - Policy

Organisationen skall uppfylla kundernas krav, jobba med ständiga förbättringar, förväntningar och behov.

Läs mer

Skelack i pressen

Information & fakta - reportage om Skelack i olika media. Du behöver Adobe Acrobat för att läsa artiklarna

Läs mer

Kom i kontakt med oss

Skelack Servicegatan 15, 931 76 Skellefteå
Telefon: 0910 - 71 35 50 E-post

Hitta till oss