Administration

   Adress:

Servicegatan 15,
931 76 Skellefteå

Frågor?

info@skelack.se

Telefon:

0910 - 71 35 50

Skelack - Policy - SKELACK AB

Skelack - Policy

Organisationen skall uppfylla kundernas krav, jobba med ständiga förbättringar, förväntningar och behov.

Kvalitet

Det innebär att vi ska levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt antal och till rätt pris. Vi skall också verka för ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leveranstider.

Personal

Alla har ett personligt ansvar för att bidra till att undvika olyckor och ohälsa, dels för egen del men också för arbetskamraternas del. Hos alla ligger ett ansvar att visa och uppskatta sina medarbetares insatser. Vårt lagarbete blir framgångsrikt genom öppenhet, delaktighet, samarbetsvilja och respekt för varandra samt att jämställdhet och alla lika värda är viktigt för oss.

Miljö

Skelack AB är ett företag som är medveten om att vi kan ha en betydande miljöpåverkan i och med den verksamhet vi bedriver, om vi väljer fel produkter eller processer.

Därför är det viktigt för oss att jobba med:

att lagar och andra krav följs. att verksamhet ska bedrivas på effektivt sätt vad avser användning och val av råvaror, energi och andra naturresurser. att ha en framskjuten position inom lackeringsbranschen vad gäller miljötänkande med hjälp av ny teknologi. att alla i företaget skall vara delaktig i processen med ständiga förbättringar och förbättringsåtgärder där vårt verksamhetssystem skall vara styrande. att alla medarbetare har förståelse och kunskap om frågorna beträffande miljö.

Arbetsmiljö

Skelack AB skall vara en arbetsplats där säkerheten och trivseln skall vara två ledande faktorer. Men hjälp av den senaste tekniken skall tunga och monotona arbeten minimeras för den enskilde. Även den interna miljön skall fokuseras för att ständigt förbättras med hjälp av vårt verksamhetssystem.

Skelack - Policy

Organisationen skall uppfylla kundernas krav, jobba med ständiga förbättringar, förväntningar och behov.

Läs mer

Skelack i pressen

Information & fakta - reportage om Skelack i olika media. Du behöver Adobe Acrobat för att läsa artiklarna

Läs mer

Kom i kontakt med oss

Skelack Servicegatan 15, 931 76 Skellefteå
Telefon: 0910 - 71 35 50 E-post

Hitta till oss