Administration

   Adress:

Servicegatan 15,
931 76 Skellefteå

Frågor?

info@skelack.se

Telefon:

0910 - 71 35 50

VÅTLACKERING INDUSTRILACKERING - SKELACK AB

Våtlackering

img vatlackeringDet finns många olika metoder för att ge metallobjekt en vacker finish. En av dessa är våtlackering som är särskilt intressant då man är ute efter exakta färgnyanser och en yta som är estetisk tilltalande. Våtlackering hos oss på Skelack utförs med en robot av märke Kuka.

Den har en otrolig kapacitet att lackera cylindrar med ett enskilts highsolid system. Detta utförs med en hastighet av 20 sek per cylinder men då har vi ca 9 sek väntetid. Den volym om ca 140.000st cylindrar som vi lackerar varje år eller ca 700st varje dag som vi målar på mindre än 4 timmar skulle vara en omöjlighet på traditionellt vis för hand. Utrustningen är i dag en helautomatisk högrotationsklocka från Reiter levererad av Hansen Icoma.

Avlackering - Pyrolysbehandling.

img pyrolysSkelack AB har haft en intressant resa sedan starten på Solbacken 2005. Nu vill vi inbjuda Er en unik möjligheten till avlackering av fixturer, krokar ja allt som har färg eller plast på sig och grundmaterialet är stål, rostfritt till och med rengöring av aluminium till viss grad.

Möjligheten till att rengöra krokar och fixturer är något som endast ett par företag i södra Sverige kunnat erbjuda. Men nu finns detta uppe i norrland.

Vad är pyrolys?

"Pyrolys" betyder förbränning utan öppen låga. Metallföremål görs rena i pyrolysugnen genom att den brännbara substansen förkolnas och omvandlas till rök och aska.
Rök från föremålen förbränns i en efterbrännare för att förhindra miljöförorening. Skorstensgaserna består av vattenånga och koldioxid som är osynlig, luktfri och ofarlig.

Vad ska ugnen användas för?

Rengöringsugnar enligt pyrolysmetoden är avsedda att avlägsna begränsade mängder substans från de flesta metallföremål med användning av pyrolys vid en temperatur på 315-430 celsius.

Exempel på områden och föremål som kan rengöras är:

Ytbehandlingsindustrin - Fixturer, hängare, krokar, Jiggar, hängjärn, fellackerande detaljer mm.
Plastindustrin - Gjutformar, injectormunstycken, injektorskruvar mm.
Övrigt industri - Cylinderlock, cylinderblock och vevaxlar inom bilbranschen, och små föremål inom bearbetningssektorn, små statorer och elmotorer inom omlindningssektorn och och munstycken inom plastsektorn.

Förr skedde rengöring av sådana föremål med kemiska metoder, med användning av syra, lut eller organiska kemikalielösningar. Miljöhänsyn och problem med ansvarsskyldighet när det gäller sluthantering av farliga kemiska avfallsprodukter har gjort det dyrare att kassera de förbrukade lösningsmedlen, som innehåller oljerrester och oljehaltigt slam. Eftersom avlackering med pyrolys använder värme i stället för kemikalier, slipper man de problem som kemisk rengöring medför dvs höga omkostnader, säkerhets- och giftighetsrisker och kassering av det förbrukade lösningsmedlet.

img pulverlackeringPulverlackering

Här läggs färgen på genom en process där pulvret görs statiskt med hjälp av en elektrisk laddning, och därigenom fastnar pulverpartiklarna på föremålet när de sprutas på med hjälp av tryckluft.

I januari 2008 investerade Skelack i en ny plastbox för pulverlackering från Hansen Icoma och ITW Gema av model Magic Compact. Pulverboxen är av senaste design innebärande att den har idealisk ventilation för applicering, som minimalt stör sprutningen. Boxen med sin stomme i plast möjliggör rengöring på ett mycket effektivt sätt som möjliggör kulörbyte på 3min med återvinning, från vit till svart krävs noggrannare rengöring och då tar det 5 min.

Vid rengöring så kan de integrerade kanalerna öppnas med hjälp av luftcylinder innebärande att operatören kan se att kanalerna är rena samt att det erhålls två stycken s.k. punktutsug i motsatta gavel från operatören. Detta minimerar risken för att pulvret går tillbaks på redan rengjorda ytor.

För våra kunder innebär detta att vi kan hålla mycket bra priser trots små serier, vi gör ca 50-70kulörbyten i veckan. Vår flexibilitet som vi har i vår anläggning med alla tekniska investeringar gör oss tveklöst till en av Sveriges modernaste och effektivast legolackerare.

Pulverlackering är miljövänligt

Pulverlackering är miljövänligt

dcp03782Fördelarna är många och nackdelarna få när det kommer till pulverlackering. Ett objekt som lackerats med pulverlack har högre livslängd än t ex kromade eller zinkade objekt. Till skillnad från våtlackering så biter pulverlack runt hörn och skarpa kanter rundas naturligt med pulver. Kraven på en miljöanpassad industrilackering ökar allt mer. Jämfört med traditionell lackering är pulverlackering mycket mindre miljöförstörande.vilket ofta kan ha en avgörande betydelse med tanke på den alltmer restriktiva hållningen till användning av lösningsmedel.
 
Pulverlackering har under de senaste åren blivit mer och mer populärt, hinder som att man bara kunde lackera metaller har övervunnits med nya pulver tekniker från ledande tillverkare som Teknos, Jotun, Du Pont och international.  
   
Våtlacker kan innehålla upp till 50% med lösningsmedel som måste omhändertas med stora kostnader som följd villket också innebär att miljontals ton kolväten årligen släpps ut i vår natur.
 
Detta att jämföras med pulverlack som har en verkningsgrad upp till 95% och där återstående färg som inte träffar objektet kan återvinnas och användas på nytt, antingen i lackerings processen eller för tillverking i gummi industrin på så sätt är fördelarna med pulverlackering stor.

Pulverlackering är enkelt
Pulverlackering är enkelt

Pulverfärg appliceras torrt utan lösningsmedel med hjälp av elektrisk laddning av färgpulverpartiklarnmed som innebär en spänningsdifferens mellan objekt och pulverpartiklar(elektrostat,Friktion).Eftersom den elektriska kraften är lika stor på lackeringsobjektets hela yta så fördelar sig pulverfärgspartiklarna jämnt och exakt över hela lackeringsobjektet. Efter pulverapplicering härdas pulverfärgen på objektet i 160-200 grader under 10-20 minuter beroende på tjocklek på objektet. När objektet kommer ut ur ugnen och har kallnat är det färdigt att hanteras.

Pulverlack är hård, elastisk & slitstark
Pulverlack är hård, elastisk & slitstark

dsc00496Slitstyrka är ett av argumenten för pulverfärg. Färgens styrka och hårdhet gör den motståndskraftig mot kemikalier och mekaniska påfrestningar.Pulvret består till största delen av epoxi eller polyester eller en blandning av dessa. Pulverfärger kan formuleras för att få olika utseende och egenskaper. Vad det gäller kulör och glans finns det väldigt få begränsningar och pulverfärgens egenskaper kan anpassas för att passa den färdiglackerade produktens användningsområde.
 
Exempel på detta är "glidlacker" som används när man vill sänka friktionen mellan två lackerade ytor eller "anti-stat färg" för hyllplan som skall förvara elektronikkomponenter.
 
Det vanligaste substratet är metaller, men även keramik, trä(MDF), plast och vissa keramiska produkter kan pulverlackeras. En pulverlackerad yta kännetecknas av utmärkt vidhäftning när rätt förbehandling använts, slagtålig yta och god kemikalieresistans. Om man jämför med våtlack byggs det upp ett tjockare skikt, mellan 40-120 µm. Appliceringsverkningsgraden kan i vissa fall överstiga 90% i andra fall kan man direkt återvinna förbisprutat pulver.
 
I det hela, en väldigt miljövänlig produkt - en produkt i tiden och framtiden.

Skelack - Policy

Organisationen skall uppfylla kundernas krav, jobba med ständiga förbättringar, förväntningar och behov.

Läs mer

Skelack i pressen

Information & fakta - reportage om Skelack i olika media. Du behöver Adobe Acrobat för att läsa artiklarna

Läs mer

Kom i kontakt med oss

Skelack Servicegatan 15, 931 76 Skellefteå
Telefon: 0910 - 71 35 50 E-post

Hitta till oss