Administration

   Adress:

Servicegatan 15,
931 76 Skellefteå

Frågor?

info@skelack.se

Telefon:

0910 - 71 35 50

KEMISKA YTBEHANDLINGAR - SKELACK AB

Zinkfosfatering

Zinkfosfatering är den vanligaste processen.
 
Skikten blir grå och får en jämn yta, som efter lackering ger ett utmärkt skydd mot korrosion.
 
Skikttjockleken kan variera avsevärt – från 1–30 µm.
De tunnaste, 1–5 µm, används som underlag vid lackering av främst ståldetaljer med höga krav på korrosionsbeständighet.
De tjockare fungerar som smörjmedel eller smörjmedelsbärare vid plastisk formning och som korrosionsskydd i kombination med rostskyddsoljor.

Kemiska ytbehandlingar

Skelack erbjuder kemiska ytbehandlingar i form av: Järnfosfatering, Zinkfosfatering, Manganfosfatering

Fosfatering

Är en kemisk ytbehandlingsmetod, som utföres på ett flertal metaller och legeringar. På icke järnmetaller kombineras den ofta med en annan behandling t ex kromatering.
I det följande redogörs enbart för fosfatering av stål och gjutjärn. Utförandet är enkelt – kostnaden vanligtvis låg och fördelarna betydande.
 
Genom fosfatering erhålles:

ett utmärkt underlag för målning då vidhäftningen mellan färgfilmen och metallytan ökar avsevärt och vid skador i färgskiktet motverkas underkorrosion.
ett tillsammans med inoljning, gott skydd mot korrosion speciellt lämpligt för massartiklar såsom skruv, bult etc.
ett beprövat hjälpmedel vid plastisk formning i kallt tillstånd – t ex tråd- och rördragning, plåtpressning samt djupdragning
ett utomordentligt inslitningsskydd för rörliga maskindelar, skiktet fungerar som smörjmedelsbärare och motverkar skärning.

Utförande

Fosfatskiktet bildas genom kemiska reaktioner mellan metallytan och en vattenlösning av bl a fosforsyra och olika metallfosfater. Lösningen påförs genom sprutning eller doppning.
 
Fosfatering av stål och gjutjärn åtföljs alltid av någon efterbehandling t ex inoljning eller lackering. Ståldetaljer med hög hållfasthet och hårdhet måste dessutom värmebehandlas för att minska risken för väteförsprödning.

Egenskaper och användningsområden

Fosfatskiktet är kristallint och poröst. Genom sin kemiska bindning till grundmetallen är det fast förankrat. Det är vidare elektriskt oledande och passiverar därför metallytan, d v s motverkar rostbildning (se Allmänt om Korrosion och Ytbehandling). Stål och gjutjärn skyddas dock inte tillfredsställande mot korrosion enbart genom fosfatering. Härför krävs en lämplig efterbehandling t ex målning. Färgen tränger in i det porösa och kristallina fosfatskiktet. När den torkat är färgskiktet kraftigt förankrat och har en utmärkt vidhäftning till metallen. Målningens skyddsverkan ökas härvid avsevärt. Även underrostning vid repor i färgskiktet motverkas liksom blåsbildning och avflagning. Inoljning är också en lämplig efterbehandling. Det porösa skiktet kan nämligen både suga upp och kvarhålla rostskyddsoljor. Man har här ett både effektivt och billigt sätt att skydda t ex verktyg, maskindelar, skruv etc mot korrosion.
 
Fosfatskiktet är i sig självt smörjande vid höga yttryck. Det ökar nötningsbeständigheten och hindrar direkt metallisk kontakt mellan glidytor, vilket minskar risken för skärning. De smörjande egenskaperna blir ännu bättre om ett flytande eller fast smörjmedel appliceras. Skiktet fungerar då även som smörjmedelsbärare. Dessa egenskaper gör fosfatskiktet mycket lämpligt som inslitningsskydd för rörliga maskindelar t ex kolvringar, kugghjul, lager och vevaxlar. Plastisk formning av stål i kallt tillstånd underlättas också i hög grad.
 
Vid fosfatering av stålytor skiljer man vanligen mellan tre huvudtyper av beläggning – zink-, mangan- och järnfosfatskikt. Dessa har i allmänhet också olika användningsområden.
 
Några begränsningar för fosfatering

Fosfaterade ståldetaljer får inte upphettas över 200 C. Vid högre temperaturer försämras nämligen fosfatskiktens vidhäftning och skyddsförmåga märkbart. Över 300 C omvandlas de till pyrofosfat.
Höglegerade stål, främst de som antingen innehåller mer än ca 12% krom eller två s k karbidbildare – krom, molybden, vanadin, volfram – är mindre lämpliga att fosfatera.
Härdade stål kan också erbjuda svårigheter, som vanligtvis brukar kunna reduceras genom lätt blästring.

Järnfosfatering

Järnfosfatering ger hårda och tunna skikt, 0,2–0,5 µm. Färgen kan skifta från gult till gråblått. Skikten har goda färgbindande egenskaper och tål efter beläggning bl a bockning utan att spricka. Det ger dock sämre skydd mot underrostning än zinkfosfatskikten och används därför främst på produkter för inomhusbruk t ex stålmöbler och arkivskåp.
 
Järnfosfatering är den idag vanligaste produkten för att rengöra och ytomvandla stålmaterial före lackering. Produkterna ökar vidhäftningen för olika färger samt förbättrar korrosionsskyddet för målat material.

Processuppbyggnad

Denna processuppbyggnad används på lättavfettat material
1. Järnfosfatering. Denna process arbetar vid 30-60 grader C. och har 1-3 minuters behandlingstid.
2. Sköljning med vatten i ett eller helst flera steg.
 
Om komplicerat material körs i anläggningen eller om det är mycket olja på materialet som skall ytomvandlas kan följande processuppbyggnad rekommenderas:

1. Alkalisk avfettning
2. Sköljning med vatten i ett eller flera steg
3. Järnfosfatering. Denna process arbetar vid 30-50 grader C. och har 1-3 minuters behandlingstid.
4. Sköljning med vatten i ett eller helst flera steg

 
Om man önskar att förbättra korrosionsskyddet ytterligare i någon av dessa processuppbyggnader, kan en passivering användas. Passiveringen förbättrar resultatet vad det gäller vidhäftning och korrosionsskydd.

Manganfosfatering

Manganfosfatering ger ett svartgrått skikt med vanligen grov kristallstruktur.

Skikten är porösa och spröda samt mycket tjocka, 20–30 µm. Detta gör dem olämpliga som underlag för lackering men desto lämpligare som smörjmedelsbärare på detaljer utsatta för kraftigt slitage vid höga hastigheter. Genom en speciell aktivering av stålytan kan man få finkristallina, täta och tunnare skikt av manganfosfat.

Detaljer av stål, som är känsliga för väteförsprödning, bör inte manganfosfateras. I dessa fall är zinkfosfatering lämpligare.

Skelack - Policy

Organisationen skall uppfylla kundernas krav, jobba med ständiga förbättringar, förväntningar och behov.

Läs mer

Skelack i pressen

Information & fakta - reportage om Skelack i olika media. Du behöver Adobe Acrobat för att läsa artiklarna

Läs mer

Kom i kontakt med oss

Skelack Servicegatan 15, 931 76 Skellefteå
Telefon: 0910 - 71 35 50 E-post

Hitta till oss