Administration

   Adress:

Servicegatan 15,
931 76 Skellefteå

Frågor?

info@skelack.se

Telefon:

0910 - 71 35 50

SKELACK AB - SKELACK AB

Avlackering - Pyrolysbehandling.

img pyrolysSkelack AB har haft en intressant resa sedan starten på Solbacken 2005. Nu vill vi inbjuda Er en unik möjligheten till avlackering av fixturer, krokar ja allt som har färg eller plast på sig och grundmaterialet är stål, rostfritt till och med rengöring av aluminium till viss grad.

Möjligheten till att rengöra krokar och fixturer är något som endast ett par företag i södra Sverige kunnat erbjuda. Men nu finns detta uppe i norrland.

Vad är pyrolys?

"Pyrolys" betyder förbränning utan öppen låga. Metallföremål görs rena i pyrolysugnen genom att den brännbara substansen förkolnas och omvandlas till rök och aska.
Rök från föremålen förbränns i en efterbrännare för att förhindra miljöförorening. Skorstensgaserna består av vattenånga och koldioxid som är osynlig, luktfri och ofarlig.

Vad ska ugnen användas för?

Rengöringsugnar enligt pyrolysmetoden är avsedda att avlägsna begränsade mängder substans från de flesta metallföremål med användning av pyrolys vid en temperatur på 315-430 celsius.

Exempel på områden och föremål som kan rengöras är:

Ytbehandlingsindustrin - Fixturer, hängare, krokar, Jiggar, hängjärn, fellackerande detaljer mm.
Plastindustrin - Gjutformar, injectormunstycken, injektorskruvar mm.
Övrigt industri - Cylinderlock, cylinderblock och vevaxlar inom bilbranschen, och små föremål inom bearbetningssektorn, små statorer och elmotorer inom omlindningssektorn och och munstycken inom plastsektorn.

Förr skedde rengöring av sådana föremål med kemiska metoder, med användning av syra, lut eller organiska kemikalielösningar. Miljöhänsyn och problem med ansvarsskyldighet när det gäller sluthantering av farliga kemiska avfallsprodukter har gjort det dyrare att kassera de förbrukade lösningsmedlen, som innehåller oljerrester och oljehaltigt slam. Eftersom avlackering med pyrolys använder värme i stället för kemikalier, slipper man de problem som kemisk rengöring medför dvs höga omkostnader, säkerhets- och giftighetsrisker och kassering av det förbrukade lösningsmedlet.

Skelack - Policy

Organisationen skall uppfylla kundernas krav, jobba med ständiga förbättringar, förväntningar och behov.

Läs mer

Skelack i pressen

Information & fakta - reportage om Skelack i olika media. Du behöver Adobe Acrobat för att läsa artiklarna

Läs mer

Kom i kontakt med oss

Skelack Servicegatan 15, 931 76 Skellefteå
Telefon: 0910 - 71 35 50 E-post

Hitta till oss