Administration

   Adress:

Servicegatan 15,
931 76 Skellefteå

Frågor?

info@skelack.se

Telefon:

0910 - 71 35 50

SKELACK AB - SKELACK AB

Kemiska ytbehandlingar

Skelack erbjuder kemiska ytbehandlingar i form av: Järnfosfatering, Zinkfosfatering, Manganfosfatering

Fosfatering

Är en kemisk ytbehandlingsmetod, som utföres på ett flertal metaller och legeringar. På icke järnmetaller kombineras den ofta med en annan behandling t ex kromatering.
I det följande redogörs enbart för fosfatering av stål och gjutjärn. Utförandet är enkelt – kostnaden vanligtvis låg och fördelarna betydande.
 
Genom fosfatering erhålles:

ett utmärkt underlag för målning då vidhäftningen mellan färgfilmen och metallytan ökar avsevärt och vid skador i färgskiktet motverkas underkorrosion.
ett tillsammans med inoljning, gott skydd mot korrosion speciellt lämpligt för massartiklar såsom skruv, bult etc.
ett beprövat hjälpmedel vid plastisk formning i kallt tillstånd – t ex tråd- och rördragning, plåtpressning samt djupdragning
ett utomordentligt inslitningsskydd för rörliga maskindelar, skiktet fungerar som smörjmedelsbärare och motverkar skärning.

Utförande

Fosfatskiktet bildas genom kemiska reaktioner mellan metallytan och en vattenlösning av bl a fosforsyra och olika metallfosfater. Lösningen påförs genom sprutning eller doppning.
 
Fosfatering av stål och gjutjärn åtföljs alltid av någon efterbehandling t ex inoljning eller lackering. Ståldetaljer med hög hållfasthet och hårdhet måste dessutom värmebehandlas för att minska risken för väteförsprödning.

Egenskaper och användningsområden

Fosfatskiktet är kristallint och poröst. Genom sin kemiska bindning till grundmetallen är det fast förankrat. Det är vidare elektriskt oledande och passiverar därför metallytan, d v s motverkar rostbildning (se Allmänt om Korrosion och Ytbehandling). Stål och gjutjärn skyddas dock inte tillfredsställande mot korrosion enbart genom fosfatering. Härför krävs en lämplig efterbehandling t ex målning. Färgen tränger in i det porösa och kristallina fosfatskiktet. När den torkat är färgskiktet kraftigt förankrat och har en utmärkt vidhäftning till metallen. Målningens skyddsverkan ökas härvid avsevärt. Även underrostning vid repor i färgskiktet motverkas liksom blåsbildning och avflagning. Inoljning är också en lämplig efterbehandling. Det porösa skiktet kan nämligen både suga upp och kvarhålla rostskyddsoljor. Man har här ett både effektivt och billigt sätt att skydda t ex verktyg, maskindelar, skruv etc mot korrosion.
 
Fosfatskiktet är i sig självt smörjande vid höga yttryck. Det ökar nötningsbeständigheten och hindrar direkt metallisk kontakt mellan glidytor, vilket minskar risken för skärning. De smörjande egenskaperna blir ännu bättre om ett flytande eller fast smörjmedel appliceras. Skiktet fungerar då även som smörjmedelsbärare. Dessa egenskaper gör fosfatskiktet mycket lämpligt som inslitningsskydd för rörliga maskindelar t ex kolvringar, kugghjul, lager och vevaxlar. Plastisk formning av stål i kallt tillstånd underlättas också i hög grad.
 
Vid fosfatering av stålytor skiljer man vanligen mellan tre huvudtyper av beläggning – zink-, mangan- och järnfosfatskikt. Dessa har i allmänhet också olika användningsområden.
 
Några begränsningar för fosfatering

Fosfaterade ståldetaljer får inte upphettas över 200 C. Vid högre temperaturer försämras nämligen fosfatskiktens vidhäftning och skyddsförmåga märkbart. Över 300 C omvandlas de till pyrofosfat.
Höglegerade stål, främst de som antingen innehåller mer än ca 12% krom eller två s k karbidbildare – krom, molybden, vanadin, volfram – är mindre lämpliga att fosfatera.
Härdade stål kan också erbjuda svårigheter, som vanligtvis brukar kunna reduceras genom lätt blästring.

Skelack - Policy

Organisationen skall uppfylla kundernas krav, jobba med ständiga förbättringar, förväntningar och behov.

Läs mer

Skelack i pressen

Information & fakta - reportage om Skelack i olika media. Du behöver Adobe Acrobat för att läsa artiklarna

Läs mer

Kom i kontakt med oss

Skelack Servicegatan 15, 931 76 Skellefteå
Telefon: 0910 - 71 35 50 E-post

Hitta till oss